Shipping and returns

bodyarmour.com (bodyarmour.com) offers the following shipping methods:

  • DHL EXPRESS, Shipping in 1-2 days, Rates table by weight and vary according to DHL Pricelist updated online.
  • If you contact us prior to your order we can ship using your own forwarder or arrange a pickup.


SWEDISH

Returer, byten, reklamationer och felexpedierade varor

En vara kan bytas mot en annan, alternativt returneras, inom 14 dagar från den dag du fick leveransen, under förutsättning att produkten eller dess förpackning är oanvänd/otvättad och inte skadad*. Om du vill byta, reklamera eller helt enkelt ångrar ditt köp, gör så här:

1. Fyll i ditt önskemål på följesedeln som du får tillsammans med din leverans.

2. Returnera varorna tillsammans med ifylld följesedel till vår adress

Vi hanterar din retur inom 2-3 veckor.

Tänk på att om du returnerar produkter för att du har ångrat dig eller om du behöver byta, står du själv för frakten. För att vara säker på att din försändelse kommer fram rekommenderar vi att du sänder det som paket eller rekommenderat. bodyarmour.com tar inget ansvar för bortkomna försändelser. Ny frakt debiteras i samband med leverans av dina ersättningsvaror. Erhållna rabatter baserade på kampanjer eller paket kan komma att omprövas vid returer.

Vid reklamation och felexpedierade varor står bodyarmour.com för returporto.

Vänligen kontakta kundtjänst för att bekräfta retur, byte eller kredit innan du returnerar din vara.

OBS: Vissa produkter från vårt sortiment är kanske inte lagliga att importera till ditt land.
Vänligen kontrollera innan du fyller i beställningen, vare sig import eller innehav av
de produkter du vill beställa är lagliga i ditt land och att du inte bryter mot lagen i ditt land.

Bodyarmour.com kan inte kreditera andra kostnader som du har på grund av din import/export/ retur till oss till exempel importtullar, skatter eller lokala leveranskostnader.

* CD/ DVD media, underkläder, strumpor eller skyddsvästar returneras / bytes inte.

**************************************************************************************************************************************************

ENGLISH


Returns, swaps, complaints of wrong-delivered goods

An item may be exchanged for another, alternatively returned, within 14 days from the day you received the delivery, provided the product is unused/unwashed and the item or its packaging is not damaged*. If you want to swap, complain or simply regret your purchase, do the following:

1. Fill in your request on the delivery slip that you received along with your delivery.

2. Return the goods together with the completed delivery note to our address

We will handle your return within 2-3 weeks.

Keep in mind that if you return products because you have regretted the buy or if you need to change, you are responsible for the shipping cost. To make sure your shipment arrives, we recommend sending it as a package or as a recommended letter. Bodyarmour.com accepts no responsibility for missing items. New shipping charge will be charged in connection with the delivery of your replacement goods. Received discounts based on promotions or packages may be reviewed during returns.

In case of wrongly delivered items, bodyarmour.com will pay for the return shipping costs.

Please contact customer service to confirm the return, change or credit before returning your item.

PLEASE NOTE: Some products from our assortment may not be legal to import to your country.

Please check before completing the order, whether the import or possession of  
any of our products is legal in your country and that you do not break
the law of your country.

bodyarmour.com cannot return to you costs that you may have had because of your import/export/return for example customs fees, taxes or local delivery costs.


* CD/ DVD media, underwear, socks or body armor items are not returned or exchanged.