Payment methods

ENGLISH

Bodyarmour.com offers the following payment options:

Bank Wire transfer / PAYPAL / BTC

Use Paypal to easily and securely pay to us with VISA, MasterCard or Internet Bank  

After placing your order, you will receive all the necessary information regarding the correct amount to pay.

The order will be shipped only after the full payment is confirmed by our bank.

If you have any questions please contact us Here

*********************************************************************************************************************

SVENSKA

Bodyarmour.com erbjuder följande betalningsalternativ :

Banköverföring / Paypal / BTC

Använd Paypal för att enkelt och tryggt betala till oss med VISA, MasterCard eller internetbank 

Efter din beställning får du all nödvändig information om rätt belopp att betala.

Ordern kommer att endast levereras efter att din betalning har bekräftats av vår bank.

Om du har några frågor, vänligen kontakta oss Här