How to buy

ENGLISH

Selecting your products

When you find the desired product, press the Add to cart button. You will be redirected to the Shopping cart page, where you can see all the items in your shopping cart, update the product quantities or remove one or more items from the cart. If you want to go back to browsing and shopping for other products, press the Continue shopping button.

Shipping information

Press the Checkout button to finalize your order. If you are a new customer you will have to create an user account by filling our registration form. This will only take about 1-2 minutes of your time, and then you will be able to finalize the order. If your shipping address does not match the billing address, please select the Enter new shipping address option and input all the necessary information.

Finalizing your order

To place your order, please select your preferred payment method and use the Comments field to add additional information. If you agree with the Terms and Conditions, press the Place order button in order to move to the next step.

Depending on your order details and the available options, you might have to choose a shipping method that implies certain costs. You can check all shipping costs before finalizing your order.

******************************************************************************************************************

SVENSKA


Välja produkter

När du hittar den önskade produkten genom att trycka på >Add to cart< (Lägg till i kundvagnen) knappen. Du kommer att omdirigeras till kundvagnssidan, där du kan se alla objekt i din varukorg, uppdatera de produktkvantiteter eller ta bort ett eller flera föremål från vagnen. Om du vill gå tillbaka till surfning och beställning för andra produkter, tryck på Continue shopping (Fortsätt handla) knappen.

Fraktinformation

Tryck på >Checkout< (till kassan) för att slutföra din beställning. Om du är en ny kund måste du skapa ett användarkonto genom att fylla vårt registreringsformulär. Detta tar bara ca 1-2 minuter av din tid, och då kommer du att kunna slutföra beställningen. Om leveransadressen inte överensstämmer med faktureringsadress, välj Ange nytt leveransadress alternativ och mata all nödvändig information.

Köpet

För att registrera din order, välj önskad betalningsmetod och använd kommentarsfältet för att lägga till ytterligare information. Om du håller med köpevillkoren trycker du på >Place order< (spara order) knappen för att gå vidare till nästa steg.

Beroende på din beställning och de tillgängliga alternativen, kan du kontrollera fraktkostnaden innan du avslutar din beställning.