+34 600 747 488  |  FAQ  |  Contact us

Login  |  Signup  |  Orders

  
  
  
  
 Particle Filter for Nato Gas Masks / Extra Partikel Filter för M90 Respirator STAT no.: 90200000 images

     
Pin It


Particle Filter for Nato Gas Masks / Extra Partikel Filter för M90 Respirator STAT no.: 90200000

SKU: P3R

Price: 15 €

In stock

Shipping cost is not included

ENGLISH

The P3 RD particle filter has a standard NATO thread connection according to EN 148-1 tested according to EN 143:2007.

The P3 RD filter provides protection against non highly volatile solid and liquid particles, protects against all type of particles /dust, fumes, fog, spray, asbestos/, even bacteria, viruses and radioactive pollution. This filter does NOT protect against any type of gas.

It is reusable after particle exposure untill clogged!


The P3 particle filter is made from HEPA 13 filter media, the filtering efficiency is 99,97% with reference to 0,3 micron aerosol particles.
According to the requirements of EN 143:2007 and EN 14387 “D” Clogging test against dolomite dust of particle filter and particle filtering part of combined filter is made.

Inhalation resistance:
with continuous air flow of 30 l/min: 73 Pa
with continuous air flow 95 l/min: 245 Pa
Filter penetration paraffin oil: at test flow rate 95 l/min
Filter penetration sodium chloride: at test flow rate 95 l/min 0,001-0,005 0,001
Mechanical strength:
The requirements on the mechanical resistance are fulfilled as to EN 143:2007, 8.3.
Temperature conditioning:
The requirements on the resistance to temperature are fulfilled as to EN 143:2007, 8.4.
Mass of the filter: 107 g
Thread: According to EN 148-1 (RD 40mm x 1/7”)
Clogging: The test results refer to a dust concentration and test period product value of 263 mg.h/m3
Limits of usability:
- it must be used with full face mask and only if the harmful substances in the air and its nature is known,
- not allowed to be used in narrow, closed space (shaft, pit, tank etc.),
- the oxygen content of the air should be higher than 17tf%

SVENSKA

P3 RD partikelfilter har en standard Nato gänga enligt EN 148-1 testats enligt EN 143: 2007.

P3 RD filter ger skydd mot icke lättflyktiga fasta och flytande partiklar, skyddar mot alla typer av partiklar / damm, rök, dimma, spray, asbest /, även bakterier, virus och radioaktiva partiklar. Skyddar EJ mot Gaser !

Filtret kan återanvändas efter exponering för partiklar tills det är igensatt och måste bytas ut !

P3 partikelfilter är tillverkad av HEPA 13 filtermedia, är filtreringseffektiviteten 99,97% med hänvisning till 0,3 mikron aerosolpartiklar.
Enligt kraven i EN 143: 2007 och EN 14387 "D" igensättningstestet mot dolomit stoft partikelfilter och partikelfiltrering del av kombinationsfilter görs.

Inandning motstånd:
med kontinuerligt luftflöde av 30 l / min: 73 Pa
med kontinuerligt luftflöde 95 l / min: 245 Pa
Filter penetration av paraffinolja: vid provflöde 95 l / min
Filter penetration natriumklorid: vid provflöde 95 l / min 0,001-0,005 0001
Mekanisk styrka:
Kraven på det mekaniska motståndet är uppfyllda som enligt EN 143: 2007, 8,3.
Temperaturkonditionering:
Kraven på motståndskraft mot temperatur är uppfyllda som enligt EN 143: 2007, 8,4.
Vikt: 107 g
Ämne: Enligt EN 148-1 (RD 40mm x 1/7 ")
Igenstättning: Testresultaten avser en dammkoncentration och testperioden produktvärde av 263 mg.h / m3
Gränsen för användning
- Filtret måste användas med helmask och endast om de skadliga ämnen i luften och dess natur är känd,
- Inte tillåtet att användas i smala, slutna utrymme (bunker, grop, tank etc),
- syre Innehållet i luftens bör vara högre än 17tf%

1st. P3 R Partikel filter medföljer A4 masken utan extra kostnad.

 


Product details


Category: Survival Gear

Product weight: 0.5 kg.

Manufacturer: Swedish Tactical Gear

Product code (SKU): P3RSimilar products


The filter NP381 filter protects against all 
known chemical and b...
27,90 €
39,50 €
ENGLISH The Forsheda A4 was developed as the civilian version of...
74,77 €
99,99 €
A black Tactical bag for a gasmask, gloves and accessories fits...
48 €
Combo V 3D™ Tactical/Concealed Vest features: Ultra lightweight...
518,69 €
COMBO V 3D Light™ Male Protection Vest features: Ultra...
453,27 €
  
  
  

Newsletter

 
Would you like to receive email notifications regarding discounts, special offers or new products?

    

Testimonials

 

Företag med abosolut högsta kundfokus! Jag beställde och fick blixtsnabbt paketet. Förskottsbetalade och det gick snabbt trots...

Robert, från Trustpilot

View more testimonials